Nye offentlige ejendomsvurderinger får konsekvenser for forældrekøb.

Nye offentlige ejendomsvurderinger får konsekvenser for forældrekøb.

Hvis I vil sælge en lejlighed videre til næste genration, er det klogt ikke at vente for længe.

Mange forældre eller bedsteforældre vælger at hjælpe deres barn eller barnebarn igennem studietiden via et forældrekøb af en lejlighed.

Det kan ofte være en god idé, ikke mindst fordi det kan sikre den studerende en god lejlighed med en attraktiv beliggenhed, i stedet for at den studerende skal stille sig op i køen til studieboliger eller kollegieværelser. Derfor er forældrekøb, især i de store studiebyer, blevet ganske populært.

Desuden har forældrekøb den fordel, at man kan sælge lejligheden videre til den unge på et senere tidspunkt - og på ganske fordelagtige vilkår. Og når den unge engang vil sælge lejligheden igen, skal hun eller han ikke betale skat af fortjenesten, hvis de blot selv har boet i lejligheden.

Imidlertid er det her værd at påpege, at selvom reglerne omkring forældrekøb ikke ser ud til at blive ændret, kan vilkårene alligevel blive ganske anderledes i løbet af 2020. Det hænger sammen med, at ejendomsvurderingerne står foran en opdatering, i øvrigt for første gang siden 2011.

Hvis man vil sælge lejligheden videre til næste generation, kan man nemlig tage udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering. Den har som nævnt stået stille en del år, men der er varslet en justering – hvilket reelt vil sige en stigning – fra begyndelse af 2.kvartal 2020.

Vurderinger har stået stille.

Når man sælger en bolig, man ikke selv har boet i, bliver man beskattet af fortjenesten. Denne skat kan dog begrænses, hvis det er datteren, sønnen eller måske barnebarnet, der er køber. Så har man nemlig lov til at sælge lejligheden til 15 pct. under den offentlige ejendomsvurdering, uden at det anses for at være en skattepligtig gave.

En lejlighed, der er vurderet til f.eks. en million kr., kan altså sælges videre til næste generation for 850.000 kr.

Her er det vigtigt at huske, at vurderingerne ikke har flyttet sig siden begyndelsen af årtiet. En lejlighed med en vurdering på en million kr. vil i dag stort set altid have en større værdi i fri handel end det beløb, vurderingen lyder på.

I nogle tilfælde vil afstanden mellem vurdering og handelsværdi være endog meget stor.

Med de nye ejendomsvurderinger i 2020 bliver denne afstand med al sandsynlighed noget mindre. Man kan ikke sige noget generelt om, hvor meget vurderingerne vil stige, for det afhænger af mange ting: ejendommens beliggenhed, salgspriser i området, eventuelle renoveringer m.m.

Sælg i tide

Nogle ejendomme rundt om i landet vil måske få en lavere vurdering end i dag, men når det gælder boligejendomme i de større byer, gør man klogt i at forvente en betragtelig stigning i vurderingen; ganske enkelt fordi vurderingen skal bringes tættere på den gældende markedspris. Ud over at det påvirker ejendomsskatterne, påvirker det altså også et muligt salg til næste generation. Den lejlighed, som i dag kan sælges videre til datteren/sønnen for kr. 850.000, jf. eksemplet overfor, vil sandsynligvis komme til at koste væsentligt mere fra 2020 på grund af de nye ejendomsvurderinger, der kommer i løbet af året.

Derfor kan det være en god idé at gennemføre et videresalg til børnene, inden de nye vurderinger træder i kraft. Vær dog opmærksom på, at der er et bopælskrav tilknyttet denne regel – dvs. at den unge skal have boet i lejligheden i en længere periode, og at dette skal kunne dokumenteres, hvis Skat spørger om det.

Vejle Amts Folkeblad 10.november 2018, Adv. Søren Merrild Bie