Flere udlændinge køber sommerhuse

 Udlændinge kan som udgangspunkt ikke købe danske sommerhuse. Men der er mulighed for at få dispensation. Sidste år blev der givet 308.

 Sommerhusloven: Der er sket en markant stigning i antallet af udlændinge, der får lov til at købe sommerhuse i Danmark. Sidste år blev der ifølge Jydske Vestkysten givet 308 dispensationer til, at udenlandske familier kan købe sommerhuse i Danmark.

Til sammenligning blev der i 2007 givet 54 dispensationer. Den såkaldte sommerhusregel bestemmer, at personer bosat i Danmark har fortrinsret til at købe fast ejendom i landet. Der kan dog dispenseres fra reglen, så udlændinge med en særlig tilknytning til Danmark kan få lov til at erhverve sommerhuse.

Dansk Folkeparti mener, at reglen er ved at blive undergravet af for mange dispensationer og vil have indført et kvoteloft på 20. Det vil betyde, at Justitsministeriet maksimalt kan give 20 tilladelser om året til, at udlændinge kan købe sommerhuse. I Venstre er EU-ordfører Jan E. Jørgensen (V) afvisende.

De 308 tilladelser til udlændinge i 2017 fordeler sig med 156 til nordmænd, 88 til tyskere, 21 til udenlandsdanskere og 19 til svenskere./RITZAU/

14.11.2018