LIVINGDAY Ejendomsmægler Vejle boligblog - nyheder om boligmarkedet

LIVINGDAY’S BOLIGBLOG

Velkommen til vores boligblog! Her deler vi nyheder fra boligmarkedet og referencer fra kunder.

Boligsalget i 2023 endte bedre end ventet

Nye handelstal fra Boligsiden viser, at 2023 endte med flere solgte boliger, end der først var udsigter til ved årets indgang. Dermed blev der solgt flere huse, ejerlejligheder og sommerhuse i 2023 end i 2022.
Der blev i alt solgt 77.654 boliger i Danmark i 2023, som er fem procent flere, end der blev solgt i 2022. Det fremgår af Boligsidens nye handelstal, som viser antallet af bolighandler i året, der gik.
- 2023 startede i kølvandet på et mildest talt barskt andet halvår på boligmarkedet i 2022. Dengang så vi en kraftig nedgang i antallet af handler som følge af den daværende uro i samfundsøkonomien, såsom høj inflation, energikrise og rentehop, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
- Af den grund var der heller ikke mange positive prognoser for boligmarkedets udvikling i 2023 ved årets indgang. Alligevel endte året mod forventning med et fint salgsresultat taget udgangspunktet i betragtning. Og det skyldes hovedsageligt, at der løbende faldt mere ro på den økonomiske udvikling, så boligkøberne igen fik mod på at købe bolig, uddyber hun.
Antallet af solgte villaer og rækkehuse endte på 46.876 styks i 2023, hvilket er 5 procent flere solgte huse end i 2022.
Det er i landsdelene, som ligger øst for Storebælt, at den årlige stigning i hussalget er mest mærkbar. Således er antallet af solgte huse steget mest i landsdelen København By med en årlig stigning på 46 procent.
Dernæst følger landsdelene Københavns Omegn, Nordsjælland og Østsjælland, som har oplevet en stigning i hussalget på henholdsvis 37 procent, 21 procent og 19 procent.
Birgit Daetz pointerer, at der ikke er tale om et ekstraordinært godt salgsresultat i 2023 for de førnævnte landsdele sammenlignet med tidligere år.
- Det samlede hussalg i 2023 for hele Danmark ligger 1 procent over det gennemsnitlige salg i årene 2015-2019, som er den seneste normal før de hæsblæsende coronaår. Men for landsdelene omkring København blev der solgt færre huse i 2023, end der gjorde i perioden før corona. Set i det lys har eksempelvis skatterabatten altså ikke ført til en eksplosion i hussalget i hovedstadsområdet, siger hun.
Der blev i alt solgt 15.715 ejerlejligheder på landsplan i 2023, hvilket er 11 procent flere end i 2022. For Københavns Kommune, som har det største marked for ejerlejligheder i landet, lyder den årlige stigning i salget på 28 procent.
- Det samlede lejlighedssalg for hele Danmark i 2023 er – med undtagelse af 2022 - ikke set lavere siden 2014, så årsresultatet er i sig selv ikke prangende. Det hænger primært sammen med det sløje salg i starten af året, for i 2. halvår – særligt 4. kvartal – steg lejlighedssalget betydeligt, siger Birgit Daetz.
Også sommerhussalget i 2023 overgik året forinden. Således blev der i alt solgt 8.215 sommerhuse i 2023, hvilket er 2 procent flere solgte end i 2022.
Af Tommy Blindkilde, 12. januar 2024
Byens ejendom.
 

Boligsalget faldt betydeligt i 2. halvår af 2022.

Nye handelstal fra Boligsiden viser, at der i alt blev solgt 73.487 boliger 2022. Det er væsentligt færre bolighandler sammenlignet med de seneste år, hvilket især skyldes udviklingen på boligmarkedet i årets 2. halvår.
Der blev underskrevet betydeligt færre købsaftaler på boligmarkedet i løbet 2022 sammenlignet med de seneste år. Det viser nye handelstal fra Boligsiden. Konkret blev der i alt solgt 73.487 boliger i det forgangne år.
Ser vi bort fra handelsboomet under corona og sammenligner årsresultatet i 2022 med 2019, blev der solgt 16 procent færre boliger sidste år, hvilket i konkrete tal udgøres af 14.445 bolighandler.
Samtidig er antallet af bolighandler i 2022 det laveste salgsresultat på årlig basis siden 2014, hvor der dengang blev solgt 67.202 boliger.
- Boligsalget har oplevet en kraftig nedgang i løbet af 2022, som især gjorde sig gældende i årets sidste halvår. Fra årets indgang og frem til sommeren var salget egentlig på et nogenlunde stabilt niveau, hvor de månedlige salgsresultater mindede om dem, vi så før corona. Men sammenligner vi boligsalget i årets første halvår med årets andet halvår, er det faldet med 31 procent, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
- Det skyldes, at rentestigninger samt øgede energi- og leveomkostninger især tærede på købekraften i 2. halvår af 2022. Det er der fortsat en del usikkerhed forbundet med, som gør, at flere boligkøbere stadig har behov for at afvente situationen, indtil der igen er mere stabilitet i samfundsøkonomien, uddyber hun.
Ser vi isoleret på boligsalget i 2. halvår af 2022, blev der i alt solgt 30.056 boliger. Det er det laveste salgsresultat for 2. halvår siden 2012, hvor der blev solgt 28.999 boliger.
Der blev i alt solgt 44.664 huse i 2022. Her var der også betydelig forskel på salgsresultatet i årets 1. og 2. halvår, hvor sidstnævnte endte på 18.457 hushandler.
Det er i Boligsidens statistik ikke set lavere siden 2. halvår 2014. Og særligt hovedstadsområdet er påvirket.
- Alle landsdele tegner sig for et lavere antal hushandler i 2. halvår 2022 sammenlignet med de seneste år. Men i landsdelene København By og Københavns Omegn har vi ikke tidligere i Boligsidens statistik set et lavere hussalg i 2. halvår end det seneste i 2022. Handelsaktiviteten er med andre ord bremset kraftigere og hurtigere op her end i andre landsdele, siger Birgit Daetz.
- Det hænger sammen med de markante prisstigninger, vi har set i netop disse områder de seneste år. Der er simpelthen færre købere, der kan købe bolig i det prisleje, nu, hvor flere økonomiske faktorer påvirker købekraften, tilføjer hun.
Når det kommer til lejligheder, blev der i alt solgt 14.066 styks sidste år – et årsresultat, som ikke er set lavere siden 2013.
Også på lejlighedssalget var der mærkbare forskelle i 1. og 2. halvår af 2022, hvor salget dalede med hele 37 procent, når man sammenligner de to perioder.
Konkret blev der solgt 5.422 lejligheder i 2. halvår, hvilket er det laveste resultat for perioden siden 2011.
- En del af forklaringen er, at førstegangskøbere typisk fylder meget på lejlighedsmarkedet. De er særligt påvirkelige i forhold til uro i samfundsøkonomien, da de oftest ikke har store formuer med sig fra tidligere boligsalg. Derfor falder flere fra, når lånemulighederne spidser til, siger Birgit Daetz.
Også på sommerhusmarkedet blev der solgt færre boliger i forhold til de seneste år, og der blev i alt solgt 7.976 sommerhuse i 2022. Her var der igen tale om en mærkbar tilbagegang i salget i 2. halvår, som ikke er set lavere siden 2014.
Kilde: Byens ejendom Nyheder, januar 2023

Hele 31% fald i antal huse til salg på Boligsiden.

Efter 2 år med corona har køberne 10.000 færre huse at vælge imellem!
Boligsidens nye udbudstal for begyndelsen af marts 2022 viser, at der igen er sket et fald i udbuddet af villaer og rækkehuse den seneste måned,
og at der aktuelt er 22.447 huse til salg i Danmark. Det er 10.000 færre, end der var til salg lige inden coronapandemien brød ud for 2 år siden.
Årets første forårsmåned begynder med et månedligt fald i det samlede udbud af huse på 1,6 procent. Dermed er der nu 22.447 villaer og rækkehuse til salg
i Danmark, viser Boligsidens nye udbudstal for primo marts.
Det niveau er ikke set lavere i perioden tilbage til 2010, hvor Boligsiden har ført statistik. Og nedgangen i antallet af huse til salg har været
kendetegnende for langt de fleste måneder under coronapandemien.
Det ses tydeligt i statistikken. For sammenligner vi med samme tidspunkt for blot 2 år siden, havde køberne ved indgangen til marts måned 2020 hele
10.133 flere huse at vælge imellem. Det svarer til et fald i udbuddet af huse på 31 procent de seneste 2 år.
- Ser vi lidt tilbage, skete det største indhug i udbuddet af huse fra sommeren 2020 og frem til foråret 2021. Det skyldes det massive salg af huse,
der fandt sted i netop den periode, efter det første coronachok havde lagt sig. Og selvom der faktisk kom flere sælgere til i 2021 end i årene før,
faldt udbuddet, fordi husene blev solgt hurtigere og i større antal end tidligere, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
- Siden foråret 2021 har udviklingen i udbuddet af huse været mere stabil, og i løbet af sommeren 2021 steg udbuddet faktisk også en smule. Men salget har
også ligget på et stabilt, højt niveau, og overordnet set har der i det seneste år fortsat været tale om et jævnt, svagt fald, som har fjernet yderligere
huse fra markedet. Derfor ser vi nu for tredje måned i træk et rekordlavt antal huse til salg i Danmark, tilføjer hun.
I takt med forårets komme kan der dog også meget vel være ændringer på vej på boligmarkedet.
De sidste 2 uger er der sket en svag stigning i antallet af husejere, der har valgt at sætte boligen til salg, imens antallet af solgte huse
fortsat har ligget nogenlunde stabilt.
- Vi har ifølge kalenderen taget hul på foråret, og det bringer traditionelt set flere sælgere på banen. Det er der også brug for, så længe salget
ligger på det niveau, som vi har set igennem en længere periode nu. Efterspørgslen er med andre ord stadig stor, og det vil gavne balancen på boligmarkedet,
hvis de kommende uger og måneder byder på en stigning i det samlede udbud af huse, siger Birgit Daetz. Den nedadgående tendens for udbuddet af boliger
gør sig i øvrigt også gældende for ejerlejligheder og sommerhuse. Her viser Boligsidens nye udbudstal, at der er sket et lille fald i udbuddet
på 1,6 procent for lejligheder og 1 procent for sommerhuse den seneste måned. For sidstnævnte boligtype er der primo marts 2022 tale om det laveste antal
sommerhuse til salg i perioden tilbage til 2010, hvor Boligsiden har statistik for.
Boligsiden, Marts 2022.

Boligkøberne genåbner Danmark

Nye tal: Boligkøberne genåbner Danmark
Lejlighedskøberne overvinder corona- og rentechok - sommerhuse stormer derudaf. Solidt comeback til boligsalget i uge 17, viser et aktuelt markedsoverblik for hele markedet. Positiv, men forsigtig genåbning, mener mæglerne.
Status på boligmarkedet indtil nu er, at det klarer sig langt bedre, end mange har frygtet. Køberinteressen er faldet, men fra et højt niveau, og de købere, der er i markedet, har vist sig meget seriøse – og ikke mindst med en stærk beslutningskraft, viser nye tal for hele boligmarkedet fra Boligsiden og Home. Faktisk er det samlede boligsalg i uge 17 det næstbedste de seneste 6 år, som statistikken tæller over.
Home kalder det en "positiv, men alt i alt forsigtig genåbning af boligmarkedet".
- Salget er igen over gennemsnittet for de seneste 5 år. Nu, hvor sundhedstallene er væsentligt bedre end forventet, og vi er i gang med en genåbning af Danmark, er der kommet mere optimisme ind i boligmarkedet, siger administrerende direktør Uffe Drejer i Home-kæden.
Dermed har salgskurven rettet sig gevaldigt op, efter den kraftige nedtur, der ramte boligsalget i uge 11, da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. Nu er der med forsigtige skridt ved at blive åbnet igen, og det tyder på, at boligkøberne har tænkt sig at følge den plan.
Lejlighederne oplevede chokeffekten tydeligst i ugerne efter nedlukningen, hvor markedet blev omtrent halveret, men aktiviteten er vendt temmelig kraftigt i uge 17.
Fra lejlighedsmæglerne i de 2 største byer, Aarhus og København, lyder forklaringen, at det lave udbud, få nye lejligheder til salg og ro om renten får køberne tilbage.
- Derfor slår køberne til nu, da de har fået modet tilbage og er nervøse for, at der ikke kommer meget godt til salg i løbet af de næste måneder, siger Uffe Drejer og henviser til, at boligejerne i en længere periode har været tilbageholdende med at sætte til salg.
Salget af sommerhuse er fortsat en solstrålehistorie, hvor der i uge 17 er solgt omkring 350 på landsplan. Dermed er interessen for sommerhuskøb fortsat rekordstor.
Det samlede boligsalg kommer næppe tilbage på helt samme klinge som i starten af året, men mindre kan også gøre det i den aktuelle situation, fremhæver Home.
- Salget af boliger var rekordhøj i de første 2 måneder af året lige indtil uge 11, hvor corona-situationen bremsede markedet op. I Home kan vi se tilbage på det bedste første kvartal, siden finanskrisens start i 2008, siger Uffe Drejer.
- April måned bliver ikke en prangende salgsmåned, hvis jeg sammenligner med sidste år, men det skyldes den første del af måneden, og vi skal huske på, at vi kommer fra et højt niveau. April måned 2020 kommer til at ligne april 2014, og det var længe efter finanskrisen, siger Uffe Drejer og henviser til, at Home-kædens egne salgstal for uge 18 også er opløftende.
Markedet er fortsat særdeles følsomt og påvirkeligt, mener Homes direktør, og der kan og vil sandsynligvis komme mindre og større udsving på boligmarkedet de kommende måneder alt efter, hvordan økonomien og jobsituationen udvikler sig i Danmark.
Af Tommy Blindkilde, Byens Ejendom
30. april 2020

Boligsælger giver topkarakter til LIVINGDAY

På Trustpilot har Charlotte, Grønvænget 9, Vejle netop givet Livingday 5 stjerner, for arbejdet med at sælge hendes bolig.
Vi er så glade for alle vores kunder - og det er fantastisk, når de laver en anmeldelse af deres oplevelser med Livingday.
Charlotte har skrevet anmeldelsen her:
Fantastisk og professionelt firma. Jeg er, i salgsperioden, løbende blevet informeret og mine spørgsmål har de svaret hurtigt på.
De har været engageret og har fået lavet rigtig mange fremvisninger. Jeg er løbende blevet rådgivet til ændringer af ting, der kan hjælpe på salget.

Salgsklargøring af din bolig

Skal din bolig til salg? Læs vores gode råd om salgsklargøring!
Vil du gerne have solgt din bolig til højest mulige pris, så læs med her, hvor vi giver gode råd til boligejere, som skal have klargjort deres bolig til salg.
Vi vil rigtig gerne give dig nogle gode råd og tips til, hvad du kan gøre for at øge værdien og indtrykket af din bolig. Når køber skal se din bolig er førstehåndsindtrykket altafgørende. Hvis køber mødes med fejl og mangler, så kan køber hurtigt komme til at konkludere, at der nok er mange fejl og mangler og at det er en dårlig bolig. Det vil vi med dette indlæg, prøve at hjælpe dig med at undgå.
Til mange af vores forslag, kan vi anbefale at bruge hjemmesiden Pinploy, hvis ikke du selv kan lave arbejdet. Her kan du nemt finde handymen og andre til at hjælpe med dine opgaver. Det er professionelt og meget billigt. Klik her: www.pinploy.dk
Læs hvad vi anbefaler rum for rum:
 
Entre
Entreen er det første rum man træder ind i, og derfor skal man ikke undervurdere vigtigheden af dette rum. Det er vigtigt at entreen virker indbydende og er lys. Ryd al overflødigt væk i form af sko, jakker osv. Det giver mere plads end man lige tror, og man kan undgå følelsen af at være trængt eller klemt i en lille entre. Er der ikke meget lys fra vinduerne, er det en god ide at have en lampe hængende, der giver et godt lys. Det er vigtigt at din bolig dufter godt og ren, så du kan eventuelt placere duftpinde, blomster eller fyrfadslys for at skabe en behagelig og god stemning. Alle kneb gælder.
 
Stue
Stuen er der hvor mange tilbringer det meste af deres tid, derfor er stuen vigtig for mange købere. For at gøre dem tilfredse, kan du sørge for, at der er ryddet op og hav ikke for mange møbler, så der er gulvplads. Ved brug af pæne puder, tæpper, og dekorative ting på vægge, borde og vindueskarme, kan du skabe en god stemning og gøre stuen indbydende at se på. Har du visne blomster bør du udskifte dem.
 
Køkken
Sørg for at køkkenet er rent og lyst. Har du slidte låger eller bordplader, bør du overveje at udskifte dem. Har du bordplader af træ, kan du få en handyman til at slibe og lakere dem. Det gør en kæmpe forskel for helheden af dit køkken. Pak køkkengrejet, dine rengøringsmidler og opvaskegrejet væk for at skabe plads og luft. Husk at nogle købere også kigger i skabe, køleskabe, ovn og på komfur, så sørg for her at have ryddet op og rengjort. Overdriv ikke, men placer gerne et par stearinlys samt små planter eller blomster som pynt.
Bryggers
Prøv i dit bryggers at skjule så meget du kan i form af installationer og rør. Få sko, overtøj og andet af vejen så det ikke ser rodet ud. Du kan evt. hænge et skoskab eller kurve op på væggene til dine ting.
Værelser
Mange af de samme tips til tidligere rum går igen i dine værelser. Hold det så lyst som muligt med rene vinduer eller gode pærer i lamperne, og sørg for at der er ryddet så meget væk som muligt. Brug skabe, reoler og kurve. Du kan eventuelt, hvis der er en seng og den er høj nok, gøre brug af bed rollers, som giver mere opbevaringsplads. Har du åbne reoler, kan du bruge kurve eller kasser til at give et mindre rodet look. Selv de mindste detaljer kan gøre en forskel. Red sengen med sengetæppe og puder for at fuldende looket.
Badeværelse
Badeværelset er et af de rum hvor man virkelig kan gøre en forskel blot med rengøring
Et nypudset spejl, ren håndvask og bruser samt toilet, betyder meget for indtrykket hos en køber. Spar ikke på skuresvampe og kalkfjerner, der er ikke noget grimmere end klinker fulde af kalk. Husk at fjerne hår fra risten.
Skal gummifugerne skiftes fordi de er helt mørke, kan du kontakte en handyman, der hurtigt kan udskifte grimme og sorte fuger. Cementfugerne kan du selv slibe forsigtigt med fint sandpapir.
Giv dit badeværelse lidt liv med et nyt eller nyvasket flot badeforhæng og håndklæder der eventuelt kan matche. Gamle fliser på væggene, der ikke ser så pæne ud, kan males. Til sidst kan du skabe stemning med lidt pynt eller dekoration i vindueskarmen eller på bordet. Placer gerne duftpinde her også, da de er super effektive på et badeværelse. Man ikke har lyst til at køber skal forbinde rummet med dårlig eller sur lugt.
Terrasser og altaner
Mange forbinder ofte terrasser og altaner, med et sted man kan slappe af, få ro og frisk luft. Sørg derfor for, at der ser frisk og pænt ud. Det kan du gøre ved at udskifte gamle krukker og planter med nye. Friske planter kan være alt efter sæson. Eksempler kan være Lyng om efteråret, Juleroser der kan tåle frost om vinteren og påskeliljer til foråret. Stil møbler pænt og tør dem af med klud. Er der mærker eller misfarvninger kan du få en handyman til at male, slibe eller lakere møblerne pæne, eller selv placere en dug henover. Gem alt væk som ikke hører til, så din terrasse eller altan ikke ligner en opbevaringsplads. Er belægningsstenene eller fliser blevet grimme, kan du få hjælp af en handyman til afrensning.
 
Haven
Giv plads og åben din have op, så den ser større ud og så man ikke får grene eller buske i hovedet, ved at klippe den til. Klip hækken og få græsset slået. Fjern eventuelt ukrudt eller læg barkflis ud i bedene. Særlig omkring entredøren eller døren ud til haven, skal du sikre at haven ser indbydende og pæn ud. Gerne med lidt lys (særligt i de mørke tider) og pæne krukker med blomster.
Garage
Garager kan nemt blive meget rodet og bruges til opbevaring. Ryd derfor så meget op som muligt, sorter og smid alt ud, der ikke skal bruges. Mal eventuelt væggene hvide for at give garagen et frisk pust. Rengør og fej gulvet. Hvis gulvet er støbt og har revner, skal der måske et nyt lag flydebeton på. Hæng gerne et par hylder op for at fjerne ting fra gulvet og udskift helst gamle og slidte kasser med nye og pæne. Værktøj, udstyr og koste kan også hænges op på vægge, for at skabe et pænere og mere organiseret look.
Generelt
Noget der generelt anbefales, og som kan gøre en kæmpe forskel, er at få malet alle steder, der kunne trænge til det. Hvide vægge, lofter, døre, gerigter, dørlister mv. er ofte en købers favorit, og den farve som får rummene til at se større, lysere og renest ud. Vil du gerne have lidt farvevariation, kan du godt male en enkelt væg eller to, som f.eks. væggen bag fjernsynet eller væggen bag soveværelsessengen. Gennemtjek lister og gerigter, som måske skal laves eller males.
Gennemgå din bolig og få udskiftet punkterede ruder, og elpærer med lyse og klare pærer.
Dørene kan komme til at se helt nye ud ved at male dem hvide, og få en handyman til at udskifte dørhåndtagene til nye og pæne. Udvendigt er det godt at få skiftet dårligt træværk ud og få malet der hvor det trænger. Entredøren kan slibes og males så man bliver budt velkommen af en pæn dør.
Boligen udefra er jo det køber først ser. Derfor kan det, at boligen er pæn og nydelig udvendigt, være med til at skabe blikfang og være årsagen til, at køber først og fremmest vil se din bolig.
God arbejdslyst.
Vejle, 5. februar 2021.

11 bolighandler i timen i 2020

2020 blev på alle måder et godt år for boligmarkedet, der har budt på flere bolighandler end nogensinde før!
Efterspørgslen på tag over hovedet har været enorm, og boliger er blevet revet væk, når de har fundet vej til markedet. Der har været flere end 100.000 bolighandler på godt et år. Det svarer til, at der gennemsnitligt er blevet solgt over 11 boliger i timen.
De enormt mange bolighandler og den store efterspørgsel har desuden fået værdien af fast ejendom til at stige gevaldigt. I følge Finans Danmark er huspriserne de højeste i Boligmarkedsstatistikkens historie, og huse bliver solgt til priser, der er gennemsnitligt 4 pct. højere end sidste år. Salgsprisen på et typisk hus på 140 kvm er nu i gennemsnit kr. 2.060.000 kr. , og det betyder, at sådan en type hus er 80.000 kr. mere værd end sidste år.
"Det er sælgers marked. Efterspørgslen fra køberne er stor, der er færre huse til salg, og der er historisk mange handler. Der er nok en del købere, der oplever, at det er svært at få fat i drømmehuset", siger Ane Arnth Jensen, viceadm. direktør i Finans Danmark.
Simon Kjær, Jyllandsposten den 18.12.2020

Hvad er en uafhængig ejendomsmægler?

De fleste ved, at en uafhængig ejendomsmægler betyder, at der ikke er samarbejde mellem mægleren og pengeinstitutterne. Men hvad betyder det reelt for dig som sælger? Det vil vi se nærmere på her i oplægget.
De fleste ejendomsmæglere er en del af et kædesamarbejde og er ofte ejet af banker eller realkreditinstitutter. Mægleren samarbejder derfor med banken, realkreditinstituttet og et forsikringsselskab. De henviser kunder og modtager provision for de accepter kunden giver ude hos samarbejdspartnerne. Det betyder, at du som kunde, ikke kan være sikker på at få en uvildig rådgivning. Hverken hos ejendomsmægleren eller i banken. Provisionen mellem samarbejdspartnerne gør, at de vil forsøge at få kunderne til at benytte lige netop deres mægler, bank, realkreditinstitut eller forsikringsselskab (herunder valg af byggesagkyndige til udarbejdelse af rapporter).
For dig som boligsælger, kan det komme til at betyde:
- højere salær til din ejendomsmægler
- dyrere tilstandsrapport, eltjek, energimærke og ejerskifteforsikring
LIVINGDAY er en uafhængig ejendomsmægler. Vi har ingen samarbejdspartnere, og modtager ikke provision. Du kan som boligejer hos LIVINGDAY regne med, at vi kun har fokus på at sælge din bolig, så du er sikret den bedste og billigste bolighandel. Vi er ikke top-styret og lytter 100% til dine ønsker.
Vi er meget stolte af, at have byens mest tilfredse kunder. Tilfredsheden sammen med vores uafhængighed, vores lave salær og høje afslutningsprocent gør LIVINGDAY til manges foretrukne mægler.
Vi vil også gerne hjælpe dig. Ønsker du en gratis salgsvurdering kan du kontakte os på tlf. 76 400 282.
Manja Mikeli, LIVINGDAY
20.11.2020

3 gode grunde til at sælge bolig nu!

Efter flere måneder med Covid19 kan vi nu kigge tilbage på et ustoppeligt boligmarked. Det har trodset alle eksperter, der i marts måned spåede om en ny boligkrise, og blev i stedet til et rekordsalg. Endda med stigende boligpriser.
Fra 1. januar til udgangen af oktober måned er der på landsplan solgt 88.046 boliger. Det overgår hele sidste års rekordsalg med 190 boliger. Der er altså en meget god chance for, at vi runder en ellers hidtidig uopnåelig grænse på 100.000 bolighandler inden året er omme.
Gennem længere tid har det især været salget af villaer, rækkehuse samt sommerhuse, der har trukket overskrifter. Men på det seneste er salget af ejerlejligheder steget markant.
Lige nu er der 46.781 boliger og helårsgrunde udbudt til salg i Danmark. Det er de laveste antal i 15 år.
Sidst udbuddet var i den lave ende, var tilbage i efteråret 2007 – før finanskrisen – hvor de køberinteresserede kunne vælge mellem 65.000 boliger. I en tid hvor købelysten er stor, så gør det lave udbud af boliger, at ejendomsmæglerne mangler varer på hylderne.
Faktisk kunne ejendomsmæglerne sælge flere boliger, end de får ind til salg. Der er mange eksempler på, at der er flere købere til den enkelte bolig.
Går du i salgstanker er der altså 3 meget gode grunde til at sælge nu:
1 – Stor efterspørgsel på boliger på grund af det lave udbud.
2 – Stigende boligpriser da markedet er på sælgers banehalvdel.
3 – Hurtigt salg med få liggedage.
Hos LIVINGDAY hjælper vi dig trygt i mål med dit boligsalg. Det hele begynder med en gratis salgsvurdering af din bolig. Vi kan kontaktes på tlf. 76 400 282.
Manja Mikeli, Livingday
18.11.2020

Boligpriserne holder niveauet på trods af corona

Prisen på ejerlejligheder faldt med 0,8 procent i april, men overordnet set holdt boligpriserne niveauet i april 2020 trods coronavirus.
Nye tal fra Boligsidens Markedsindeks for april 2020 viser, at salgspriserne på boliger er en lille smule mindre end i marts. Og når det handler om villaer og rækkehuse, er priserne stort set uændret.
I april i år kostede en kvm hus i gennemsnit 14.350 kr. Det er 0,1 procent mindre end i marts 2020, men 2 procent mere end i april 2019.
- I starten af coronanedlukningen oplevede vi faldende priser på huse. Selv om salget af huse ikke har ligget på samme høje niveau som på samme tid i de tidligere år, viser prisudviklingen for de seneste uger, at priserne på husene er på vej op - dog med lokale variationer, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
- Priserne på huse har holdt niveauet fra måneden før, og det er i sig selv en fin bedrift i denne coronatid, hvor markedet er udfordret. Den prisudvikling viser, at det foreløbig ikke er gået så galt, som vi kunne have frygtet, uddyber hun.
Lidt større prisfald på ejerlejligheder
Prisfaldet på ejerlejligheder er lidt større. Her er salgspriserne faldet med 0,8 procent den seneste måned. Årsagen til det finder vi også i coronasituationen.
- Salget af ejerlejligheder gik godt i årets første måneder, men så kom corona. Det satte en stopper for de flotte salgstal og har nu også forhindret en forårsopblomstring i priserne. Ser vi på udviklingen på boligmarkedet under corona, er det, som vi kunne forvente. Lige nu bliver der givet langt større nedslag på ejerlejligheder end tidligere, og det betyder, at kurven over prisudviklingen bøjer ned i stedet for op, siger Birgit Daetz.
Priserne på ejerlejligheder er steget med 2,8 procent siden april 2019.
En anden kurve der er påvirket af corona, er den, der viser udviklingen i sommerhuspriserne. På trods af corona har salget af sommerhuse ligget langt over normalen, men det store salg er ikke resulteret i stigende priser. Det faldt med 0,4 procent fra marts til april 2020, men er dog alligevel steget med 3,1 procent i forhold til sidste år.
- De fleste af de største sommerhuskommuner har de seneste uger oplevet stigende priser, og det er vores forventning, at det også snart vil afspejle sig i det samlede billede, siger Birgit Daetz.
Artikel fra Byens ejendom nyheder
12. maj 2020

Nu er der solgt flere huse i 2021 end i hele 2020!

Den 17. november 2021 blev der solgt 231 villaer og rækkehuse i Danmark, og det bringer det samlede hussalg i 2021 op på 59.104. Dermed er der halvanden måned før årets udgang allerede solgt flere huse i 2021 end i hele 2020.
Det rekordhøje salg af huse, som fandt sted i 2020 under coronapandemiens begyndelse, fortsatte ind i begyndelsen af dette år. Og netop derfor har dette års hussalg allerede nu overgået sidste års rekordresultat. Det viser helt friske dagstal fra Boligsiden.
I hele 2020 blev der således solgt i alt 59.037 villaer og rækkehuse i Danmark. Og tallene fra de seneste dage viser, at 2021-salget stille og roligt er kravlet nærmere og nærmere dette resultat.
Den 17. november 2021 blev der solgt 231 huse i Danmark, og det bringer dette års samlede hussalg op på i alt 59.104, og dermed er rekorden fra sidste år overgået halvanden måned før årets udløb.
”Der var fuldt tryk på boligmarkedet sidste år under corona, og det massive salg af huse fortsatte ind i begyndelsen af 2021 – endda med forøget styrke. Til gengæld er der så faldet ro på markedet efter sommerferien, og det betyder, at 2021 bliver kendetegnet ved ekstrem høj aktivitet i årets første halvdel og et mere naturligt aktivitetsniveau i årets anden halvdel,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:
”Selvom vi har set et fald i antal hushandler i oktober, står vi nu alligevel med et samlet hussalg, der har overgået sidste års rekord. Det er ganske enkelt den høje handelsaktivitet i begyndelsen af året, som skaber rekorden. Og så skal vi huske på, at selvom vi nu ser et mere naturligt antal handler, bliver der stadig solgt rigtig mange huse. Også lidt flere end før corona.”
Kilde - Boligsiden 18.11.2021.

Negative renter i banken = større efterspørgsel efter sommerhuse

Negative renter får flere kunder til at overveje køb af sommerhus. Flere og flere pengeinstitutter har indført negative renter på indestående i banken.  Det har fået flere til at tænke i alternativer. For det er bestemt ikke hensigtsmæssigt, at skulle betale for, at have en god opsparing stående i banken.
Vi har hos Livingday haft stigende efterspørgsel efter sommerhuse. Vi tror, at sommerhusmarkedet vil nyde godt af det her. Sammenholdt med at renten hos realkreditinstitutterne er meget lave, og at der er indført meget gunstige skatteregler for udlejning af sommerhuse, så er det en drømme-situation for både købere, der ønsker at købe et sommerhus, men også sommerhusejere, der ønsker at sælge.
Vi tror derfor på et rigtig godt sommerhus-salg her i forsommeren. Så ønsker du at sælge dit sommerhus, kan det betale sig, at komme på markedet i god tid.
Livingday står klar til at give dig en gratis salgsvurdering. Vi kan stadig tilbyde dig byens laveste salær og højeste kundetilfredshed.
Ring allerede i dag på tlf. 76 400 282.
Vejle den 19.02.2020

Boligsalget i 2019 slog rekord: Specielt én hustype er populær

2019 blev det bedst sælgende år på boligmarkedet i årtiet, og især salget af huse og sommerhuse er steget. Det viser nye handelstal fra Boligsiden, som samtidig afslører, at køberne i de seneste år har været særligt interesseret i husene med de bedste energimærker.
I 2019 solgte de danske ejendomsmæglere i alt 50.507 villaer og rækkehuse. Det er ikke bare rekord for årtiet, men resultatet ligger samtidig et godt stykke over den hidtidige rekord fra 2018, hvor der blev solgt 48.319 huse.Det viser Boligsidens nye handelstal for december - og dermed hele 2019, som samtidig afslører en ny rekord i antal solgte sommerhuse samt et antal solgte ejerlejligheder, der ligger på præcis samme niveau som i 2018.
- 2019 har været et ekstraordinært år på boligmarkedet. Der er sat salgsrekord for både huse og sommerhuse, og trods en træg start på året nåede salget af ejerlejligheder alligevel op på samme niveau som i 2018. I takt med den øgede handelsaktivitet, er priserne samtidig fulgt med op, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
Denne hustype er populær hos køberne
Dykker vi længere ned i handelstallene for villaer og rækkehuse og ser på, hvilke huse der særligt er blevet solgt igennem de seneste år, viser der sig en klar tendens i forhold til købernes præferencer: Antallet af solgte huse med energimærke A er nemlig mere end fordoblet siden 2015.
- Antallet af solgte huse med energimærke A er steget 117 procent siden 2015, ligesom der også ses en klar stigning i antal solgte huse med energimærke B og C. Det vidner om, at køberne foretrækker en bolig, hvor de kan spare penge på forbruget, og hvor de samtidig får en mere energivenlig bolig, siger Birgit Daetz.
I takt med det øgede salg af huse med gode energimærker, ses der i samme periode et klart fald i salget af huse med de laveste energimærker.
Nye, energivenlige huse hitter
Udviklingen er også udtryk for en generel opgradering af de danske huse, forklarer Birgit Daetz.
- Husene med de bedste energimærker er oftest nyere og større, hvilket er attraktivt for køberne. Ser vi for eksempel på mængden af solgte huse fra 2015 til 2019, er husene med energimærke A i gennemsnit opført i 2005 og har et boligareal på 174 kvm. Det hører selvfølgelig også med til forklaringen på den stigende interesse for huse med de bedste energimærker, siger hun.
Ser vi på hvilke huse, der i antal sælges flest af, gælder det villaer og rækkehuse med energimærke C og D. Dem er der solgt knap 30.000 af alene i 2019.
Øvrige hovedpunkter fra Boligsidens handelstal 2019:
Der er solgt 10.228 sommerhuse i 2019. Det er en fremgang på 50 procent sammenlignet med 2015, og resultatet er højere end den hidtidige salgsrekord fra 2017, hvor der dengang blev solgt 9.029 sommerhuse i Danmark.
Med 50.507 solgte villaer og rækkehuse satte hussalget også rekord for årtiet i 2019. Årsresultatet for 2019 er en fremgang i salget på 20 procent sammenlignet med 2015.
Der blev i 2019 solgt præcis lige så mange ejerlejligheder som i 2018. Begge år er der solgt 18.138 ejerlejligheder. 2019-niveaet er fortsat et stykke under rekorden fra 2017, hvor der blev solgt 20.533 ejerlejligheder i Danmark.
I alt blev der solgt 78.873 huse, sommerhuse og ejerlejligheder i 2019. Det er rekord for årtiet, og niveauet er noget højere end resultatet fra 2018, hvor der blev solgt i alt 75.381 boliger i Danmark.
Artikel fra Dagens Bolig - den 22. januar 2020

Rekordlavt udbud: Antallet af boliger til salg er det laveste i 13 år

Boligmarkedet er helt i bund samtidig med, at det er helt i top.
Vi skal nemlig tilbage til begyndelsen af 2007 for at finde et år, hvor antallet af boliger udbudt til salg rundt om i landet var lavere, end det er i dag.*
Ifølge Boliga.dks boligindex var der blot 58.452 boliger udbudt til salg, da året skiftede fra 2019 til 2020.
- I 2019 kom der for alvor gang i salget af huse uden for de største byer - og de mange hussalg har gjort et godt indhug i antallet af huse til salg. For selvom der fortsat sættes mange huse til salg, så står det ikke mål med hussalget, som bl.a. drives op af de mange nye husejere, som kommer til i de her år, siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit.
- Mange unge familier har nemlig fin plads i privatøkonomien til at blive husejere for første gang. Syv års fremgang i dansk økonomi har givet rekordmange danskere fast arbejde, renterne er lave - og huspriserne er i det lys heller ikke så høje mange steder i landet.
I 10’erne nåede boligmarkedet det laveste niveau af udbudte boliger omkring årsskiftet mellem 2017 og 2018 - hvor lige knap 60.000 boliger var markeret offentligt til salg.
Det nuværende antal udbudte boliger er således ikke set lavere siden de første måneder af 2007, hvor der ifølge Boliga.dk var 55.300 boliger udbudt til salg den første februar - et antal der frem mod april samme år sneg sig op på godt 60.000 boliger.
Mange salg!
Både villa- og sommerhusmarkedet er tyndet godt ud - og ser man særskilt på disse to boligtyper, er der også det laveste antal ejendomme at vælge mellem siden vinteren 2007-2008.
For øjeblikket er der godt 30.000 villaer udbudt til salg landet over og cirka 8.500 sommerhuse. Til sammenligning var der, da sidste år var på sit højeste udbudsniveau, hen over foråret og sommeren cirka 33.350 villaer og 11.500 sommerhuse til salg.
Ejerlejlighedsmarkedet har også haft en nedadgående kurve i antallet af udbudte boliger, der netop nu lyder på cirka 6.750 udbudte - det antal var dog lavere i begyndelsen af 2018, hvor antallet var helt nede på 6.000.
- Salget af både helårs- og sommerhuse blev det højeste i 12 år. Salget af ejerlejligheder er godt nok ikke så højt som i 2015-2017, men det er fortsat pænt, og på dét marked kommer der samtidig lidt færre nye boliger til salg. Samlet set resulterer det i, at der er færre og færre boliger at vælge imellem for danskere på boligjagt, siger Mira Lie Nielsen til Boliga.dk.
Med foråret kommer...
Foråret har ikke bare for vane at bringe lys, forelskelse og farver på naturen - årstiden plejer også at byde på flere til salg-skilte plantet i forhaver og vinduer.
Ser man tilbage på det forgangne år tog antallet af udbudte boliger således også et gevaldigt spring fra vinterens lavpunkt på små 60.000 udbudte ejendomme i januar og februar til mere end 63.600 udbudte i april for endeligt at nå 2019's højdepunkt i juli, hvor landets boligkøbere havde 68.320 ejendomme at vælge imellem.
Køberne kan altså med al sandsynlighed se frem til et større udbud, når vi nærmer os årtiets første forår.
Boliga, januar 2020

Boligmarked med drøn på.

Så er år 2020 godt i gang - og det samme er vi.....
Boligmarkedet er der fuld drøn på - og det er blevet væsentligt nemmere at få solgt. Så hvorfor betale for meget i salær?
Hos LIVINGDAY får du byens laveste salær og højeste kundetilfredshed.
Dertil har vi byens højeste salgsrate! Hvad kunne du mere ønske dig?
Vi tilbyder dig en gratis salgsvurdering, hvis du går i salgstanker. Ring på tlf. 76 400 282.

Professionel køberrådgivning hos LIVINGDAY

Har du fundet din drømmebolig, så kan det være en god ide at få en certificeret køberrådgiver på banen til at kontrollere købsaftalen og de mange bilag.
Hos LIVINGDAY er køberrådgivning meget billig, og det helt uden at spare på trygheden. Tværtimod. Med mere end 25 års erfaring med ejendomshandler og med et køberrådgivningscertifikat fra Dansk Ejendomsmæglerforening, så får man fuld valuta og kvalitet for pengene. Køberrådgivning koster kun kr. 2.875,- inkl. moms (3.875 kr. for ejerlejligheder og andelsboliger).
En sælger er typisk repræsenteret ved en ejendomsmægler, der således varetager sælgers interesser. Du står som køber alene med de risici og forhold, som kan have betydning for købet af boligen.
Så HUSK at få et rådgiverforbehold med i købsaftalen, således at handlen er betinget af rådgiverens godkendelse af handlen i sin helhed. Det vil også være en god ide med et bankforbehold i købsaftalen.
For nærmere oplysninger om køberrådgivning hos LIVINGDAY kan du kontakte:
Manja Mikeli – tlf. 2683 0883
Vejle den 13. august 2019

Nyt ansigt hos LIVINGDAY!

LIVINGDAYS univers er blevet udvidet!
Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at vi har ansat Stig Sørensen pr. 1/7 2019. Fremover vil I møde ham på kontoret og ude i boligerne. Han vil stå for både salg og vurdering.
Stig kommer fra RealMæglerne Brædstrup, hvor han var medindehaver indtil foråret 2019, hvor hans partner desværre døde. Stig valgte efterfølgende at lukke forretningen.
Stig er et kendt ansigt i Vejle med en fortid hos Vejle Boldklub og Vejle Amts Folkeblad, og ikke mindst som selvstændig indenfor salg og marketing.
Stig har boet i Vejle siden 1988, så må betegnes som en Vejle-dreng med stort lokalkendskab og netværk. Bosiddende på Stævnen i dag med sin kone Mette.
”Vi glæder os til at arbejde sammen med Stig, for vores kunder skal have de bedste sælgere på markedet, og det får de med Stig”, fortæller Manja Mikeli, LIVINGDAY. ” Jeg er sikker på, at vores kundetilfredshed fortsat vil være den højeste i 7100 Vejle med Stig på holdet. Han er smilende og meget serviceminded”, oplyser Manja.
LIVINGDAY – fordi ikke alle ejendomsmæglere er ens!
 
Vejle den 8. juli 2019

LIVINGDAY klarer sig bedre end konkurrenterne!

Boligsidens statistik viser tydeligt hvilken ejendomsmæglerforretning, der klarer sig bedst. Kigger man på ejendomsmæglere i 7100 - alle boligtyper - ligger LIVINGDAY flot i spidsen med en afslutningsprocent på 90%. Det er altså langt størstedelen af boliger, der bliver sat til salg hos LIVINGDAY, som bliver solgte. Til sammenligning ligger de to ejendomsmæglere, der sælger flest boliger, på henholdsvis 76% og 66%. Der er her en del boliger, som ikke bliver solgte. Antal flest solgte boliger er altså ikke det samme som at sælge bedst!!! Det kan man også se på Boligsidens tilfredsheds-undersøgelse, hvor både købere og sælgere det seneste år, har givet sin ejendomsmægler karakter fra 0-10 - hvor 10 er bedst. LIVINGDAY ligger her i top med 9,9, og de to ejendomsmæglere, der har solgt flest boliger ligger på henholdsvis 8,5 og 9,2.
LIVINGDAY er også kendt for sit lave salær, der ikke findes billigere i Vejle.
Så skal du til at sælge bolig, hvorfor så ikke vælge den ejendomsmægler, der rent faktisk gør det bedst. Hvor du har størst chance for at få solgt, på den mest tilfredsstillende måde og til byens laveste salær!! Vælg LIVINGDAY.
2. juni 2019 - Kilde Boligsiden.dk

GOD PÅSKE!

LIVINGDAY ønsker alle en rigtig god påske.
Vi håber, at få en solskins-rig påske med mange fremvisninger. Påsken er en særlig tid at fremvise boligerne i. Køberne har ofte ferie og vejret er blevet lunt.
Det giver en skøn glæde og forhåbentligt flere salg.
LIVINGDAY holder åbent for fremvisninger alle dage i påsken - så du er velkommen til at kontakte os for både fremvisninger eller en gratis salgsvurdering af dit eget hjem.
God påske.

Nu åbnes fastforrentet lån til 1 procent

For første gang åbnes der for et 30-årigt fastforrentet lån med afdrag til en rente på 1 procent.
Både Totalkredit og Nordea Kredit har åbnet for lånet.
Boligejerne får dog først adgang til det nye lån, hvis kursen på det nuværende 30-årige fastforrentede lån på 1,5 procent kommer over 100.
Det forklarer Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom hos Nordea Kredit. I øjeblikket handles 1,5 procent lånet til kurs 99,75.
- Kursen på den 30-årige 1,5 % obligation med afdrag er kommet tæt på 100. Kommer kursen over 100, må vi ikke længere udstede nye boliglån i obligationen.
- Som en konsekvens heraf har vi valgt at åbne en ny – nemlig en 30-årig 1 procent obligation. Derved sikrer vi, at alle boligejerne kan få et lån, som de gerne vil have, også selvom renten falder yderligere, skriver hun i en kommentar.
Ritzau – 27. marts 2019

FORÅR ER FORNYELSE OG FORÅR ER HUSSALG

Efter en blæsende og regnfuld marts er det skønt, når fuglene igen pipper lystigt og solen skinner. Når alt spirer, og haverne bliver grønne og farverige med blomster og knopper i træer og buske, er det ideelt at sælge sin bolig.
Foråret er ofte det tidspunkt på året, hvor folk laver nye beslutninger og planer. Der kan være helt nærliggende grunde til, at disse også kan have indflydelse på boligsituationen og dermed boligmarkedet. Måske kommer der en lille ny til verden, som I mangler plads til? Måske bliver den ældste i børneflokken student og skal have en studielejlighed? Måske er I efter mange år i familievillaen parate til en mindre senior-bolig?
Alle de ændringer i livet mærker vi hos Livingday hver dag fra kunderne – og oftest i foråret. Lige nu er boligsalg og køb endda ikke kun godt pga. af foråret, men også fordi der er en historisk lav rente på kun 1,5 %. Det er altså blevet meget billigt at låne penge til en ny bolig, og fordelagtigt at sælge sin bolig.
LIVINGDAY´s meget korte liggetider viser også tydeligt et godt og dynamisk boligmarked. Vi er i den situation, at vi faktisk mangler alle typer af boliger i Vejle og omegn til vores købsparate kunder.
Kigger man på Boligsidens oplysninger om ejendomsmæglerne i 7100 Vejle, kan man se, at LIVINGDAY har den højeste afslutningsprocent med 83%. Vi er meget stolte, for det viser jo tydeligt, at man ikke behøver at være den største mægler i byen, for at være den bedste. Så vil du have solgt er chancen størst hos LIVINGDAY.
Tænker du på at gribe foråret og sælge din bolig – så vælg den mægler, der gør det bedst og billigst. Vi har byens laveste salær, samt den højeste kundetilfredshed på Boligsiden i 7100 Vejle - købere og sælgere har her gennem det seneste år givet LIVINGDAY 9,9 ud af 10 i kundetilfredshed.
Vi tilbyder altid en gratis salgsvurdering af din bolig – og giver dig gerne gode salgsråd med på vejen.
Ring til LIVINGDAY på tlf. 76 400 282, og hør hvad vi kan gøre for dig og dit forårs-salg.
 
Glade forårshilsner fra LIVINGDAY
21. marts 2019

Ejendomsmægler/Sagsbehandler søges.

Vi har travlt og søger ny medarbejder:
LIVINGDAY er en mindre ejendomsmæglerforretning på gågaden i Vejle, som sælger alle typer boliger og laver køber-rådgivning. Vores kundetilfredshed ligger på 9,9 - og vi har byens laveste salær. Vi lægger vægt på tilfredse kunder.
Lige nu søger vi en deltidsansat til sagsbehandling, kundeservice og fremvisninger.
Dine kvalifikationer:
•Du har erfaring indenfor ejendomsmæglerbranchen.
•Du formår at give en professionel rådgivning samt skabe en tæt relation til dine kunder.
•Du kan arbejde selvstændigt og struktureret samt nå dine mål både på aktivitetsniveau og salg.
•Du trives i en lille virksomhed med en uformel omgangstone og et lyst og åbent miljø.
•Du ønsker et deltidsjob og har egen bil.
Jobbeskrivelse:
Du vil få et spændende job, hvor du vil kunne skifte mellem sagsbehandling, kundemøder og fremvisninger.
Arbejdstiden vil være fordelt over ca. 3 hverdage samt hver anden weekend.
Løn aftales individuelt efter kvalifikationer.
Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til Indehaver Manja Mikeli på telefon 26830883.
Stillingen tiltrædes efter nærmere aftale.
Vi glæder os til at læse din ansøgning, som du bedes sende senest den 15. april 2019 til
e-mail: mr@livingday.dk (mrk. 'Job')
Opslået den 8. marts 2019

Hammerslag konkurrence!

Gæt salgsprisen på villaen LIVINGDAY netop har solgt og vind et gavekort på kr. 500,- til Plantorama.
Gå til LIVINGDAYs facebook-side for at deltage i konkurrencen: facebook.com/livingday.dk

Glad boligkøber har fået køberrådgivning hos LIVINGDAY

Fremragende arbejde,
Jeg har haft fornøjelsen af at have Livingday.dk som køberådgiver i forbindelse med køb af mit første hus.
Lige fra første telefonopkald følte jeg mig godt tilpas hos dem, samt det har været professionelt arbejde hele vejen igennem, og der blev ikke overset det mindste.
Jeg vil til enhver tid kunne anbefale dem videre, oveni har prisen for dette her ikke kunne findes billigere.
De bedste hilsner Patrick Pedersen, Boligkøber.
6. februar 2019

For første gang i 4 år begynder året med prisfald på huse

Priserne på villaer og rækkehuse er de seneste 4 år steget fra december til januar, men Boligsidens Markedsindeks for januar 2019 viser nu, at året er startet med et lille prisfald.
Det var en smule billigere at købe hus i januar 2019, end det var i december 2018. Det viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks. I gennemsnit blev villaer og rækkehuse handlet til en kvm-pris, der var 0,6 procent lavere, end da Boligsiden.dk målte priserne i december 2018. Det er stik imod, hvad vi har været vant til de seneste 4 år.
- I grove træk plejer vi at opleve, at priserne stiger i foråret og sommeren, flader ud i 2. halvår og så småt begynder at stige igen i december og januar. Det er ikke tilfældet nu, hvor vi har set små prisfald på huse de seneste 5 måneder i træk, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.
I samme ombæring forklarer hun imidlertid, at det ikke er et foruroligende prisfald, vi er vidne til. Hun minder om, at priserne fortsat er 3,2 procent højere end på samme tidspunkt sidste år.
- Samlet set er priserne faldet 205 kr. per kvm i forhold til prisen, som Boligsiden.dk målte i august 2018. Det giver en forskel på små 31.000 kr. for et hus på 150 kvm. Det er ikke et problematisk fald, men et større fald end vanligt og en udvikling, der er anderledes, end vi har været vant til. Vi hæfter os ved, at priserne fortsat er mere end 3 procent højere end på samme tidspunkt sidste år, siger Birgit Daetz.
Ændrer ikke forventninger
Derfor er Boligsiden.dk’s prognose for prisudviklingen i 2019 heller ikke ændret. For indtil videre er forventningen, at årsændringen bliver på nogenlunde samme niveau som i 2018.
- Huspriserne er de seneste 3 år steget omkring 4 procent hvert år, og hvis rente og arbejdsløshed forbliver lav, og højkonjunkturen fortsætter, kan prisudviklingen lande i samme leje i 2019. Januar-tallene fortæller os blot, at i det omfang prisstigningen kommer, bliver det senere end tidligere, siger Birgit Daetz.
Også priserne på ejerlejligheder er startet med et lille dyk i 2019. Som det er tilfældet på husmarkedet er det ligeledes første gang siden 2014, at et år er startet med et prisfald på ejerlejligheder.
6. februar 2019 - Tommy Blindkilde
Sådan udviklede priserne på villaer og rækkehuse sig i januar 2019
 
År             Ændring
2011        0,0 procent
2012       -0,7 procent
2013       -0,4 procent
2014        0,0 procent
2015        0,7 procent
2016        0,2 procent
2017        0,0 procent
2018        0,2 procent
2019       -0,6 procent

Vejles boligsalg eksploderede i 2018

I 2018 blev der solgt 868 boliger i Vejle og Bredballe mod 608 i 2017, hvilket svarer til en stigning på knap 43 procent.
Over en 5-årig periode er salget i Vejle og Bredballe steget 138 procent. Og tendensen tager fart. I år 2017 solgte byens ejendomsmæglere 25 procent flere boliger end året før, og i 2018 steg boligsalget med 43 procent.
I postnummer 7100 blev der i 2018 år solgt 703 boliger, og i postnummer 7120 blev der solgt 165 boliger viser tal fra Boligsiden.dk ifølge avisen.
Befolkningstallet i Vejle Kommune stiger med over 1.000 indbyggere årligt, og det skyldes både fødselsoverskud, positiv nettotilflytning fra andre kommuner samt især positiv nettoindvandring fra Syrien, Polen, Rumænien, Litauen og Grønland. Også fra USA, Italien og Storbritannien har Vejle Kommune en forholdsvis stor positiv nettoindvandring. Samtidig bliver der bygget masser af nye boliger i kommunen.
Ifølge Danmarks Statistik havde Vejle Kommune i 4. kvartal 2018 i alt 114.600 indbyggere.
Af Tommy Blindkilde - 07.01.2019

Godt gang i salget af parcelhusgrunde i Vejle!

Der er godt gang i byggeriet af nye parcelhuse i Vejle - både de kommunale og de private. Allerede ved udgangen af oktober 2018 havde Vejle Kommune solgt lige så mange grunde som i hele 2017 - nemlig 72 parcelhusgrunde.
Vejle Kommune har i 2018 udbudt nye udstykninger i både Jelling, Skibet, Smidstrup, Uhrhøj og Vinding, og flere grunde i Børkop og Give er på vej.
- Salget går godt, og det er især områderne Vinding, Uhrhøj, Børkop og Skibet, der er populære. Men de mere landlige udstykninger sælger også, fortæller erhvervsguide Mette Harbo Linee. Der har for eksempel lige været 8 grunde i udbud i Smidstrup, og de 4 grunde er solgt.
Ved nye udbud holder Vejle Kommune "Åben skurvogn", og det tiltrækker altid mange potentielle købere.
- Det var også tilfældet i Smidstrup, og kommentaren fra en af de fremmødte var, at "vi vil ud på landet og bo, hvor der er fred og ro, og det får vi i Smidstrup", fortæller Mette Harbo Linee.
Vejle Kommune har udstykninger i stort set hele kommunen. Lige nu er der godt 100 ledige kommunale grunde på salgslisten. Og hvis der ikke er kommunale grunde i et område, er der typisk private aktører, der udbyder grunde.
- Jeg er rigtig godt tilfreds med salget, og vi har indtil videre solgt 72 byggegrunde i år. Sidste år landede vi på netop 72 grunde, så vi kommer op på et højere antal i år. Det skyldes selvfølgelig også, at vi har fået flere grunde til salg i attraktive og efterspurgte områder, oplyser Mette Harbo Linee.
- 10 grunde i Skibet har lige været i udbud. Vi fik solgt 7 grunde, og der var endda borgere, der havde budt, men som det ikke lykkedes at få drømmegrunden, understreger erhvervsguiden.
De sidste 3 grunde sættes til salg i 2. budrunde. Læs mere på www.vejle.dk
Af Tommy Blindkilde, 20. november 2018

Flere udlændinge køber sommerhuse

Udlændinge kan som udgangspunkt ikke købe danske sommerhuse. Men der er mulighed for at få dispensation. Sidste år blev der givet 308.
 Sommerhusloven: Der er sket en markant stigning i antallet af udlændinge, der får lov til at købe sommerhuse i Danmark. Sidste år blev der ifølge Jydske Vestkysten givet 308 dispensationer til, at udenlandske familier kan købe sommerhuse i Danmark.
Til sammenligning blev der i 2007 givet 54 dispensationer. Den såkaldte sommerhusregel bestemmer, at personer bosat i Danmark har fortrinsret til at købe fast ejendom i landet. Der kan dog dispenseres fra reglen, så udlændinge med en særlig tilknytning til Danmark kan få lov til at erhverve sommerhuse.
Dansk Folkeparti mener, at reglen er ved at blive undergravet af for mange dispensationer og vil have indført et kvoteloft på 20. Det vil betyde, at Justitsministeriet maksimalt kan give 20 tilladelser om året til, at udlændinge kan købe sommerhuse. I Venstre er EU-ordfører Jan E. Jørgensen (V) afvisende.
De 308 tilladelser til udlændinge i 2017 fordeler sig med 156 til nordmænd, 88 til tyskere, 21 til udenlandsdanskere og 19 til svenskere./RITZAU/
14.11.2018

Nye offentlige ejendomsvurderinger får konsekvenser for forældrekøb.

Hvis I vil sælge en lejlighed videre til næste genration, er det klogt ikke at vente for længe.
Mange forældre eller bedsteforældre vælger at hjælpe deres barn eller barnebarn igennem studietiden via et forældrekøb af en lejlighed.
Det kan ofte være en god idé, ikke mindst fordi det kan sikre den studerende en god lejlighed med en attraktiv beliggenhed, i stedet for at den studerende skal stille sig op i køen til studieboliger eller kollegieværelser. Derfor er forældrekøb, især i de store studiebyer, blevet ganske populært.
Desuden har forældrekøb den fordel, at man kan sælge lejligheden videre til den unge på et senere tidspunkt - og på ganske fordelagtige vilkår. Og når den unge engang vil sælge lejligheden igen, skal hun eller han ikke betale skat af fortjenesten, hvis de blot selv har boet i lejligheden.
Imidlertid er det her værd at påpege, at selvom reglerne omkring forældrekøb ikke ser ud til at blive ændret, kan vilkårene alligevel blive ganske anderledes i løbet af 2020. Det hænger sammen med, at ejendomsvurderingerne står foran en opdatering, i øvrigt for første gang siden 2011.
Hvis man vil sælge lejligheden videre til næste generation, kan man nemlig tage udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering. Den har som nævnt stået stille en del år, men der er varslet en justering – hvilket reelt vil sige en stigning – fra begyndelse af 2.kvartal 2020.
Vurderinger har stået stille.
Når man sælger en bolig, man ikke selv har boet i, bliver man beskattet af fortjenesten. Denne skat kan dog begrænses, hvis det er datteren, sønnen eller måske barnebarnet, der er køber. Så har man nemlig lov til at sælge lejligheden til 15 pct. under den offentlige ejendomsvurdering, uden at det anses for at være en skattepligtig gave.
En lejlighed, der er vurderet til f.eks. en million kr., kan altså sælges videre til næste generation for 850.000 kr.
Her er det vigtigt at huske, at vurderingerne ikke har flyttet sig siden begyndelsen af årtiet. En lejlighed med en vurdering på en million kr. vil i dag stort set altid have en større værdi i fri handel end det beløb, vurderingen lyder på.
I nogle tilfælde vil afstanden mellem vurdering og handelsværdi være endog meget stor.
Med de nye ejendomsvurderinger i 2020 bliver denne afstand med al sandsynlighed noget mindre. Man kan ikke sige noget generelt om, hvor meget vurderingerne vil stige, for det afhænger af mange ting: ejendommens beliggenhed, salgspriser i området, eventuelle renoveringer m.m.
Sælg i tide
Nogle ejendomme rundt om i landet vil måske få en lavere vurdering end i dag, men når det gælder boligejendomme i de større byer, gør man klogt i at forvente en betragtelig stigning i vurderingen; ganske enkelt fordi vurderingen skal bringes tættere på den gældende markedspris. Ud over at det påvirker ejendomsskatterne, påvirker det altså også et muligt salg til næste generation. Den lejlighed, som i dag kan sælges videre til datteren/sønnen for kr. 850.000, jf. eksemplet overfor, vil sandsynligvis komme til at koste væsentligt mere fra 2020 på grund af de nye ejendomsvurderinger, der kommer i løbet af året.
Derfor kan det være en god idé at gennemføre et videresalg til børnene, inden de nye vurderinger træder i kraft. Vær dog opmærksom på, at der er et bopælskrav tilknyttet denne regel – dvs. at den unge skal have boet i lejligheden i en længere periode, og at dette skal kunne dokumenteres, hvis Skat spørger om det.
Vejle Amts Folkeblad 10.november 2018, Adv. Søren Merrild Bie

Forældrene købte lejlighed til Sarah

Forældrene købte lejlighed til Sarah: Jeg føler mig meget privilegeret.
Som en investering og hjælp til datteren købte Søren og Gitte Devantie en lejlighed til deres 23-årige datter.
Under 100 skridt til Michelin-restauranten MeMu, et stenkast fra gågaden og fem minutter på cykelpedalerne til sygeplejestudiet.
Midt i Orla Lehmannsgade i Vejle bor 23-årig Sarah Devantie i en toværelseslejlighed, som forældrene Gitte og Søren Devantie fra Vejle købte sidste år.
-Jeg føler mig meget privilegeret, at mine forældre havde den mulighed. Jeg ville ikke kunne have råd til at bo så centralt, hvis jeg skulle købe, siger Sarah.
Forældrekøb er udbredt i de store studiebyer som Aarhus og København, og nu er forældrekøb også begyndt at blive mere og mere populært i Vejle, lyder det fra lokale mæglere.
Det var Søren og Gitte Devantie, der på eget initiativ foreslog, at de kunne købe en lejlighed, da datteren begyndte at lufte sine flytteplaner.
-Der er nogen, som investerer i aktier og obligationer, vi har så valgt at investere i en lejlighed. Da vi havde muligheden, kunne vi lige så godt det, som at Sarah skulle betale til en anden lejers investering. Vi vil gerne bruge vores penge på vores børn, siger Søren Devantie, der er projektchef i Wicotec Kirkebjerg, mens Gitte Devantie er privatrådgiver i Sydbank.
Der sker meget i Vejle
Lejligheden er 55 kvadratmeter inklusiv to altaner og købt for 935.000 kroner. Med leje, forbrug og egen parkeringsplads betaler Sarah Devantie 4.250 kroner om måneden til sine forældre. De har nøje undersøgt priserne i området, da de - hvis datteren bor for billigt – bliver ekstra beskattet. Sådan er reglerne på området.
Søren Devantie tvivler ikke på, at lejligheden er godt køb. -Vi har ikke spekuleret i, om markedet vil gå op eller ned, da vi købte. Vi gjorde det for at hjælpe Sarah. Der sker rigtig meget i Vejle, så jeg tror bestemt ikke, at det er dumt at have en lejlighed som investering. Det er en slags hjælp til selvhjælp, siger han.
Vejle Amts Folkeblad den 11.10.2018

God salgsrådgivning fik solgt en villa, der havde ligget stille i 3,5 år

Nogen gange får Livingday boligemner ind, som har været til salg ved en anden mægler. I dette tilfælde havde en villa i Ølholm været til salg i 3,5 år, uden at der var fundet en køber. Der kan være mange grunde til lange liggetider, men hos Livingday gør vi et stort arbejde ud af at rådgive sælger, så man får optimeret mulighederne for et salg.
Ejeren af Ølholm villaen hjalp vi derfor med gode råd, så boligen blev salgsklar. Det var råd såsom at få udbedret sokkelrevner og fugeskader, der var noget af det første, man så fra indkørslen. Opsætning af lamper i de mørkere rum, fældning af et træ der stjal lys på terrassen, opfriskning med maling og lidt havearbejde. Alt sammen for at forbedre helhedsindtrykket for potentielle købere. Det øgede hyggen og gjorde boligen frisk og indflytningsklar.
Nu var boligen klar til at få taget nye flotte fotos, og vi kunne gå i gang med de første fremvisninger. Ikke længe efter stod vi med 2 interesserede købere, og kunne derfor sælge boligen til den udbudte pris. Det var en dejlig situation for os og for sælger.
Alt dette kunne lade sig gøre, fordi der hele vejen igennem var en god dialog mellem Livingday og sælger, så alle var enige om det næste skridt i salgsprocessen.
”Jeg har været utrolig glad for mit mægler-skifte til Livingday. Endelig følte jeg, at der skete noget. Der har været en god dialog med dem under hele forløbet, og vi fik mange gode ideer med på vejen, for at hjælpe salget på vej” oplyser A. Henriksen. Boligsælger i Ølholm.
Det er vigtigt, at ejendomsmægleren også forstår at sætte sig ind i de forskellige køberes ønsker og behov – og det gør vi hos Livingday. Vi kan hjælpe en køber med at se mulighederne i boligen, fremfor begrænsningerne. Vi kan tage en dialog med dem omkring indretning af rum, evt. omforandringer af boligen, så den passer til deres behov.
Vil du også gerne undgå, at dit hus kommer til at ligge for længe uden interesserede købere? Så se mere om muligheden for at få solgt din bolig, og det endda til Vejles laveste salær, her – Link
Eller ring direkte til Livingday på 76 400 282 og hør hvad vi kan gøre for dig og din bolig.
Livingday, 17. oktober 2018

Udbuddet stiger: Gode vilkår for sommerhuskøberne i efteråret

Der er lige nu omkring 11.700 sommerhuse til salg i Danmark. Det er knap fem procent flere end på samme tidspunkt sidste år, viser nye udbudstal fra Boligsiden.dk. Vilkårene for køberne er dermed ganske gunstige i efterårssæsonen.
Nåede du ikke at købe sommerhus tids nok til at nyde de solrige måneder henover dette års ekstraordinært gode sommer? Så er det måske nu du skal i gang med at overveje, om du skal være sommerhusejer, inden solen forhåbentlig sætter ind igen til foråret.
Og der er rigeligt at vælge imellem, hvis du er på jagt efter en ferieresidens. Nye udbudstal fra Boligsiden.dk viser, at der er 11.700 sommerhuse til salg lige nu, og det er knap fem procent over niveau på landsplan, når man sammenligner udbuddet primo oktober 2018 med samme tidspunkt sidste år.
Der er stigninger i udbuddet i samtlige regioner, men den største ses i Region Hovedstaden, hvor der er tale om en stigning på 12 procent.
”De seneste års øgede interesse for sommerhuskøb har sparket nyt liv i markedet. Mere gunstige låneregler har i kombination med den lave rente sat gang i efterspørgslen, og det har givet priserne et løft. Når dét sker, får sommerhusejere, der går med salgstanker, et større incitament til at sælge,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.
07.10.2018 Boligsiden, Journalist Ahn Hai

GRATIS FOTOPAKKE

Sætter du til salg hos os i oktober måned – betaler vi din fotopakke!
Nu har vi ligget på 9,9 ud af 10 i kundetilfredshed i rigtig lang tid (Jf. Boligsiden) – så kære kunder, vi vil gerne give jer noget også. Boligmarkedet er rigtig godt – villaer, lejligheder og andelsboliger bliver solgt lynhurtigt - så tidspunktet for salg er rigtigt – og nu kan du endda få betalt fotopakken også.
Vi tilbyder naturligvis en gratis salgsvurdering af din bolig – og vælger du at sætte til salg inden den 31.10.2018 – betaler vi fotopakken. I forvejen har vi byens laveste salær – så tøv ikke med at ringe – vi giver dig en tryg og billig bolighandel!
Oktober 2018

Er du bange for at købe et hus, der viser sig at være et sminket lig?

Med køberrådgivning undgår du et fejlkøb...
Der er vist ingen, der har lyst til at købe noget gammelt skrammel og da slet ikke når det drejer sig om et boligkøb. Der er mange ting man skal have overblik over, især hvis man er førstegangskøber, når man køber en bolig. Derfor tilbyder vi køberrådgivning.
Vi kan komme med ud på fremvisning og hjælper med at gennemgå drømmehuset, så du ikke får ubehagelige overraskelser eller udgifter. Vi ser ikke kun efter mangler, men rådgiver dig også om de muligheder, der kan være i en bolig.
Et godt lokalkendskab gør, at vi kender priserne, og med 25 års erfaring så kender vi også prishistorikken i lokalområdet. Det betyder, at du bliver rådgivet til at kunne byde en fair pris. Og hvis vi skal forhandle prisen for dig, gør vi det gerne.
Man godt kan blive lidt rundtosset af de forskellige juridiske dokumenter, der er forbundet med et boligkøb. Derfor omfatter vores køberrådgivning naturligvis en gennemgang af alle handlens dokumenter, inkl. købsaftale, skøde og refusionsopgørelse.
Livingday er certificeret til at yde købere rådgivning i forbindelse med køb af bolig.
Så vælg vores køberrådgivning, hvis du vil komme trygt i hus og ikke gå helt kold i købsprocessen.
Kontakt os på tlf.: 76 400 282 eller på salg@livingday.dk
Se mere om priser og køberrådgivning her: https://livingday.dk/koberraadgivning
 
Livingday, 25. september 2018

Gratis salgsvurdering og gode råd til dit boligsalg

Gode råd er ikke dyre hos os, de kan faktisk fås gratis...
LIVINGDAY har solgt så mange boliger i Vejle og omegn, at vores erfaring kan blive guld værd for dig. En af de bedste indikatorer for at en bolig bliver solgt er, at prisen er sat realistisk fra starten. Vi er rigtig gode til at vurdere den rigtige pris på din bolig.
Med mere end 25 års erfaring på boligmarkedet, ved vi hvad køberne går efter, og hvad der kan forøge værdien af din bolig. Så når du skal have din bolig solgt, giver vi gerne gode råd. Er der fejl, der med fordel kan udbedres før dit hus skal sættes til salg? Hvordan gør man det billigst og smartest? Hvilke forbedringer kan betale sig? Og hvordan kan netop dit hus tage sig bedst ud på et boligmarked, der hele tiden ændrer sig?
En gratis salgsvurdering hos Livingday er derfor meget mere end en pris. Husk at vi har byens laveste salær – og det er naturligvis solgt eller gratis!
Vil du gerne have en gratis salgsvurdering med gode råd, så ring til tlf.: 76 400 282
 
Livingday, 12. september 2018

Glade købere er nu trygt i ny bolig

Glade købere er nu trygt i ny bolig - Rasmus og Julie fra Vejle fortæller:
Vi har i forbindelse med boligsøgning og køb af vores nye bolig, en ejerlejlighed i en mindre ejerforening i Vejle, fået hjælp af Manja hos Livingday.
Køberrådgivningen har vi oplevet som uovertruffen kompetent, med en meget god kommunikation - Både telefonisk og på mail.
Livingday har med køberrådgivnings-pakken hjulpet os med flere aspekter af købet.
- Prisforhandling
- Gennemgang og spørgsmål til servitutter
- Opmærksomhed omkring typiske fejl og mangler der kan være til stede, med denne type bolig
- God og proaktiv kommunikation med meget gode anbefalinger
Vi vil helt sikkert igen tage fat i Livingday, hvis vi igen engang skal handle bolig.
Rasmus og Julie, Vejle
September 2018

Vil du betale et højt ejendomsmægler-salær?

Nej, vel. Det ville da være skørt, når boligmarkedet boomer og husene sælges hurtigt!
Her hos LIVINGDAY oplever vi et boligmarked i fuldt flor, dvs. husene får ikke lov til at ligge ret længe på hylden. Så hvorfor ikke spare på salæret til din ejendomsmægler, når det nu er muligt.
LIVINGDAY har i flere år haft faste lave priser på salæret, faktisk byens laveste, men vi giver ikke køb på en god og personlig rådgivning i forbindelse med dit hussalg. Naturligvis får du også din bolig annonceret på Boligsiden og de store kæders hjemmesider – ligesom vi har intelligent markedsføring på Facebook.
Vi ønsker ikke at samarbejde med de store kæder, det vil blot fordyre salæret. Så hvorfor betale for meget, når du kan få bedre og billigere bolighandel.
Vi har samtidig byens højeste kundetilfredshed, så du er i trygge hænder.
Skal vi sælge din bolig, så tag endelig kontakt på tlf.: 76 400 282 eller på salg@livingday.dk
Livingday, 5. september 2018

Villa solgt på 8 dage

Det går rigtig stærkt på boligmarkedet. Boligerne bliver solgt lynhurtigt, så vi mangler konstant boligemner.
Vi fik en dejlig villa til salg på Smalager, Bredballe først i august og straks efter, at den var kommet på internettet, begyndte fremvisningerne at strømme ind. Der var stor interesse for villaen og i løbet af 3 dage havde vi 8 fremvisninger. På 4. dagen lå der en færdig aftale om handel - selvfølgelig solgt til prisen.
Vi er rigtig glade på vores sælgeres vegne, når handlen af boligen går hurtigt. Har man først taget beslutningen om at sælge, må det gerne ske hurtigt, så man kan komme videre. Når det er så godt et marked for sælgere – så er der jo heller ingen grund til at betale for meget i salær. Vi tilbyder både byens laveste salær og højeste kundetilfredshed.
Vi kan også vurdere din bolig til den rigtige pris - vil du have solgt hurtigt, så er du velkommen til at kontakte os på tlf. 76 400 282 eller send os en email på salg@livingday.dk
Livingday, September 2018

Med mere end 25 år på bagen

Manja Mikeli, indehaver af Livingday:
Det er skønt at være ejendomsmægler i Vejle!
Jeg har været ejendomsmægler i mere end 25 år, og jeg er så glad for mit job. De mange års erfaring på boligmarkedet giver mig en stor viden, og jeg vil så gerne dele ud af den! Kunderne hos os drager stor fordel af, at jeg har et grundigt lokalkendskab, kan min ejendomsjura og er meget pertentligt med mit arbejde. Samtidigt møder jeg, i mit job, så mange søde mennesker. Glade og tilfredse kunder er noget, vi samler på hos Livingday. Jeg bliver ofte kontaktet af kunder, der er blevet henvist til mig af tidligere kunder. Udover erfaring og kendskab, får kunderne jo også byens laveste salær!!! Jeg kommer gerne ud og laver en gratis salgsvurdering af din bolig. Så ring allerede i dag til mig på tlf. 26 83 08 83.
Manja Mikeli.
September 2018

Boligsælger – Pas på med skuffesalg!

Er skuffesalg nu en god idé?
Som ejendomsmægler hos LIVINGDAY har jeg tit en drøftelse med kunder omkring konceptet "skuffesalg". Det kan være kunder, der ønsker at sætte sin bolig til salg hos LIVINGDAY, men også øvrige kunder, som jeg møder i forbindelse med fremvisninger eller køberrådgivninger, hvor kunderne netop har solgt deres boliger.
Mange boligejere vælger at sætte deres bolig til salg som "skuffesalg" hos ejendomsmægleren. Det vil sige, at boligen ikke annonceres på Boligsiden.dk og ejendomsmæglerkædernes hjemmesider, ligesom de ikke kommer i Boligavisen. I et boligmarked som vi har nu, med få boliger og mange ventende købere, kan det være en hurtig måde at få solgt sin bolig på. Man slipper for fotografering af hjemmet, og kan måske nøjes med 1 fremvisning til en køber, som ejendomsmægleren har fundet i sit køberkartotek.
For ejendomsmægleren er det også en meget nem måde at få "klaret" sit arbejde på. Man springer markedsføringen over, går direkte i køberkartoteket, og får måske solgt på første fremvisning.
Jeg er ikke fortaler for skuffesager. Boligen når ikke ud til alle boligsøgende, idet den ikke bliver markedsført. Den bliver altså ikke prøvet af på det store marked, og boligsælgeren kan derfor ikke være sikker på at få højest mulige pris for boligen. Jeg synes, at det er meget vigtigt, at alle boliger som minimum bliver annonceret på internettet, som jeg vil tro, at 99% af alle boligsøgende benytter.
Det er som nævnt en drøftelse, jeg har haft med flere kunder. En trist historie fik jeg f.eks. af et ældre ægtepar, som jeg var køberrådgiver for på deres nye hjem. Da de skulle sælge deres Bredballe villa, valgte de en ejendomsmægler, som havde den som skuffesalg. Ejendomsmægleren kom med en kunde fra køberkartoteket, og efter forhandlinger fik de kr. 250.000 i nedslag i udbudsprisen. Handlen blev annulleret, og ægteparret valgte at sætte den rigtig til salg, dvs. på internettet, hos samme ejendomsmægler. Denne gang kom der 4 fremvisninger med det samme, og det endte med at det ene par bød kr. 250.000 over udbudsprisen. Den dag ægteparret fortalte mig deres oplevelser omkring dette salg, var de stadig helt chokeret over, at de var så tæt på at sælge for en halv million kr. mindre, end de heldigvis fik for villaen.
Den bedst mulige pris for din bolig får du altså ikke ved at sætte din bolig til salg som et skuffesalg! Du kan risikere at få en for lav pris for din bolig, fordi markedet ikke bliver afprøvet. Det er særligt vigtigt at vælge et almindeligt salg, nu hvor vi har et boligmarked med rigtig mange købere og få boliger. Det giver ofte anledning til overbud på boligerne.
Endelig vil jeg gøre opmærksom på, at det jo heller ikke skader de stakkels ventende købere, der er i markedet, at de også får mulighed for at se din bolig. Køberne vil klart foretrække, at de får adgang til alle boligemner, f.eks. på Boligsiden.dk. Det vil være en kæmpe hjælp for dem. Ligesom det vil være til gavn for boligsælgerne.
Indehaver, Manja Mikeli
Vejle den 26. januar 2022

Boligsælgerne Toke og Ditte Bertelsen skriver:

Vi har nu to gange solgt via ”sælg selv” hos Livingday. Vi er begge gange blevet mødt af professionelt og kyndigt personale igennem hele forløbet. Der har været hurtig respons på vores spørgsmål, og i selve handlen har der været en god sparring.
Vi er yderst tilfredse med begge vores forløb, og vil til enhver tid anbefale Livingday.
August 2018

Salæret er vigtigst, når ejendomsmægleren skal findes.

Vejle Amts Folkeblad 26. maj 2018
Salæret er vigtigst, når ejendomsmægleren skal findes. Lokalt kendskab betyder mindre, viser afstemning.
 Når boligsælgeren skal sige farvel til deres hjem, og der skal findes en ny ejer, er der særligt to ting, der er afgørende for beslutningen om, hvem der skal stå for salget.
Det viser en ny afstemning blandt brugerne på Boligsiden.dk, hvor deltagerne er blevet spurgt, om det er et konkurrencedygtigt salær, lokalkendskab, flest solgte boliger i området eller god personlig kemi, der er vigtigst, når der skal vælges ejendomsmægler. 36 procent vælger det konkurrencedygtige salær, 27 procent prioriterer den gode kemi, mens kun henholdsvis 16 og 17 procent vægter lokalkendskab og hidtidigt salg højest.
Det er en stor beslutning at sælge sin bolig, og derfor er det også vigtigt, at salget foregår på de bedst mulige vilkår.
For mange er det en følelsesmæssig proces, og i det forløb spiller ejendomsmægleren en nøglerolle, så det er uden tvivl vigtigt, at man vælger en, der matcher de behov, man har, uanset om man har et hurtigt salg for øje, eller om prisen er det mest afgørende, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk
Her kan man i øvrigt finde statistikker for de enkelte mæglere i ens lokalområde og blive klogere på, hvor længe de for eksempel er om at lukke en handel i gennemsnit samt se kundeanmeldelser.

Jakob Blaabjerg Knudsen har lige skrevet en 5-stjernet anmeldelse af Livingday på Trustpilot!

Førsteklasses køber-vejledning af ejendomsmægler med stor ekspertise, til en helt utrolig pris. Vi kunne ikke være mere tilfredse med den professionalisme og det gåpåmod Manja har udvist, under hele processen med vores huskøb. August 2018  

En glad LIVINGDAY kunde har fået solgt sin bolig!

Kim og Svetlana har nu, med LIVINGDAYS hjælp, fået solgt deres dejlige villa i Vejle. Vi er super glade for, at de har været tilfredse med forløbet - læs her hvad de har skrevet:
"Først startede vi med at få vores hus til salg gennem en stor ejendomsmæglerkæde, og i løbet af det første år, kom der kun to fremvisninger, og vi følte at vi kun var et ”sagsnr.” hos kæden. Derfor valgte vi at skifte til Livingday, som vi var blevet anbefalet til. Det viste sig at være det helt rigtige valg, først og fremmest fik vi vores hus solgt til de helt rigtige købere. Vi har også oplevet, at der har været fokus på vores hus gennem et meget nærværende og professionelt samarbejde mellem os som sælger, køberne og mægleren for at komme i mål med salget. Både køber og sælger har følt sig rådgivet i hele processen. Vi kan varmt anbefale Livingday."
Kim og Svetlana, Vinding.
Vejle, den 15. marts 2022